Civilno društvo PDF Ispis E-mail
Autor Nenad   
Srijeda, 12 Oktobar 2011 19:29

Civilno drušvo su građani koji se aktivno i slobodno upliću u sve sfere društvenog djelovanja, pa shodno tome i EDUCA nastoji da omogući građanima adekvatan servis kako bi zajedno mogli da utičemo na pozitivne promjene kroz razne vidove djelovanja i stvaramo modernu, uređeniju i građanima orjentisanu BiH.

Kroz mnoge aktivnosti utičemo na podizanje nivoa svijesti građana i većoj zainteresovanosti za preuzimanje odgovornosti pojedinaca za razvoj društva, te stvaranje ambijenta u kome će civilno društvo, kao jedan od ključnih stubova stabilne demokratije, biti prvi saradnik državnih institucija u konkretnom unapređenju najvažnijih vrijednosti – demokratije, vladavine prava, ljudskih prava, ali i zaštite životne sredine, socijalne politike, obrazovnog sistema, kulture i mnogih drugih.

Ažurirano Petak, 19 Oktobar 2012 11:16